ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΤ/ΧΟΥ ΒΛΑΧΑΚΟΥ 7
Τηλ 210 4120560 - 588
Fax 210 4171394
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 76 Α
ΠΑΡΟΔΟΣ
Εθν.Οδού Αθην.Λαμίας
ΓΕΦΥΡΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Τηλ 210 2585861
Fax 210 2585862
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
18ο χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τηλ 210 5574754
Fax 210 5574874


 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ > ΒΙΔΕΣ > DIN 933 ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΟΛΟ ΒΟΛΤΑ ΑΤΣΑΛΙ 8.8DIN 933 ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΟΛΟ ΒΟΛΤΑ
ΑΤΣΑΛΙ 8.8


Η τιμή αναφέρεται σε ποσότητα 100 τεμαχίων

Μ

Η

Κ

Ο

Σ
Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η
     3    4       6    8    10    12                                            
                                             
  8   6.76    4.81    5.31                                 
  10  6.18  5.30  4.40  5.30  10.45  16.04                               
  12  6.18  5.30  4.40  5.30  9.62  16.04                               
  16  6.18  5.30  4.40  3.54  6.84                                 
                                             
                                             
  22         4.45  7.46  12.86  18.41  37.12  43.15                         
  25   6.67  5.77  4.89  4.45  7.46  12.86  18.41  37.12  43.15  110.66                       
  30     6.67  5.30  5.04  8.28  13.85  19.89  39.08  42.16  76.51  76.51  110.38  130.29                 
  35     7.05  5.52  5.27  9.02  14.67  21.10  41.09  44.88  73.78  73.78  111.75  136.66                 
  40     8.83  6.18  5.86  9.86  15.76  22.63  43.07  45.51  74.06  74.06  121.40  126.62                 
  45     10.57  7.05  6.39  10.79  17.07  24.53  45.09  48.50      126.92  131.73                 
  50    13.22  10.57  6.98  11.50  18.48  26.58  47.11  50.77  82.20  82.20  132.43  135.06  244.45  384.13  528.09  605.77         
  55         8.14  12.43  19.76  28.44  49.12  53.73  85.92  85.92  137.94  142.44  253.29  393.87  542.82  640.28         
  60     14.43    9.86  13.73  21.50  30.69  51.13  57.77  91.53  91.53  143.02  149.82  254.63  335.17  557.52  640.28         
  65           14.94  22.63  34.40  53.13  64.22  101.36  101.36  148.50  173.30  277.95  364.21  572.25  670.23         
  70          15.32  23.36  35.50  55.12  64.22  101.36  101.36  153.61  173.30  277.95  364.21  586.97  670.23         
  75                                  710.86         
  80           19.21  27.03  41.17  62.94  80.45  122.33  125.67  164.63  188.35  301.14  389.94  617.44  710.86  2222.29  2222.29  3052.91  3431.21 
  85           22.12  35.98  40.11    86.02    140.53  170.15  199.81  327.78  419.33             
            22.12  35.98  41.59  67.22  89.19  129.19  140.53  188.19  220.92  351.20  449.27  647.91  746.41  2269.53  2269.53  3110.65  3494.19 
  95          26.18  42.70  42.73    92.37    155.05      392.18  504.45             
  100                            392.18  504.45  675.31  787.01  2322.02  2322.02  3168.38  3557.17 
  110           46.90  59.11  75.36  90.99  115.22  172.04  205.54  324.92  369.59  550.75          2369.24  3226.12  3625.43 
  120          48.66  61.92  79.29  96.12  121.91  211.08  246.63  339.09  385.97  586.16  674.27  736.25  895.71  2421.73  2421.73  3278.61  3688.41 
  130           50.39  118.06  132.94  173.12  200.35  260.86  297.99  352.17  402.29  639.40  699.88  814.22  936.04  2468.97  2468.97  3336.34  3751.39 
  140           121.09  121.09  137.01  188.52  217.91  279.37  319.08  377.13  428.91  679.70  776.84  849.42  976.37  2516.21  2516.21  3394.08  3819.62 
  150           124.11  124.12  141.09    229.73                  2568.70  2568.70    3882.60 
  160           127.16  127.16  145.17  209.08  241.59  306.12  350.47  414.65  471.32  731.91  835.58  919.92  783.76  2615.95  2615.95  3509.58  3945.59 
  170          202.92  202.92  202.92  266.87  300.90  319.52  365.90                     
                        381.36  452.17  514.29  792.78  900.34          3625.05   
            220.11  252.20  269.07  287.43  324.57  346.27  396.79  470.91  535.76  822.64  937.86    1187.20  2768.17  2768.17    4139.80 
  200          221.87  255.23  273.15  297.73  336.39  359.65  413.27  489.65  557.27  852.53  975.35             
  230                   2084.88                         
  240                             3367.90        6735.78       
  250                   2138.62                         
                    2405.63    2606.11                     
  275                           3407.99                 
  280                   2646.19                  7698.02       
  300                   2966.95    3207.51    3929.19          8419.73       
  320                       3528.27        2824.69             
                        3688.63        5693.34             
  360                       3969.30